22 października 2015r w naszej szkole odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania pierwszoklasistów. Przebiegała ona zgodnie z ceremoniałem szkolnym i rozpoczęła się od meldunku, wprowadzenia szkolnego pocztu sztandarowego i odśpiewania hymnu państwowego. Następnie głos zabrała Pani Dyrektor, która powitała gości, przedszkolaków przybyłych na te okoliczność do szkoły, uczniów i szczególnie serdecznie stremowanych nieco pierwszoklasistów.  Następnie pierwszoklasisci wierszami, piosenkami i wiedzą starali się udowodnić, że są gotowi do stania się pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej.
 Głos zabrała także przedstawicielka Rady Rodziców klasy pierwszej - Urszula Ptaszek, która podziękowała nauczycielom za pedagogiczny trud, przygotowanie do dalszej edukacji oraz pomoc w wychowaniu. Dzieciom życzyła samych sukcesów w nauce.  
  Przez kilkadziesiąt kolejnych minut dzieci z klasy pierwszej recytowały wiersze, śpiewały piosenki, opowiadały o tym, co ich czeka w ciągu roku szkolnego, popisywały się wiedzą o zasadach ruchu drogowego, zasadach właściwego zachowania się w szkole.
  Przyszedł czas na uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. Rotę odczytała przewodnicząca samorządu uczniowskiego Natalia Gawłowicz, a pierwszoklasiści po każdym wersie wypowiadali słowo "ślubujemy".
  Po tej ceremonii pierwszoklasista Kacper Kępa odczytał tekst uczniowskich przyrzeczeń. Aktu pasowania dużym ołówkiem dokonała Anna Rogala - Dyrektor Szkoły, a towarzyszące jej uczennice z samorządu uczniowskiego wręczyłyn każdemu z pierwszoklasistów tarczę szkolną.
   Kolejne minuty - to czas szczególnie miły dla pierwszoklasistów. Otrzymali oni liczne prezenty, w tym od rady rodziców i dzieci przedszkolnych. Wychowawczyni wraz z panią dyrektor wręczyły dzieciom dyplomy potwierdzające złożenie ślubowania i pasowania oraz legitymacje szkolne.Uroczystość powoli zbliżała się do końca. Pani dyrektor złożyła najmłodszym uczniom serdeczne życzenia, rodzicom pogratulowała wspaniałych dzieci i zaprosiła ich na kolejne uroczystości. Podziękowała wszystkim zebranym za udział i zaangażowanie.

   Wyprowadzenie sztandaru oraz odśpiewanie hymnu szkoły zakończyły uroczystość. Pierwszoklasiści i ich rodzice zostali zaproszeni do świetlicy szkolnej na skromny poczęstunek, po czym wszyscy udali się do domów.