Pierwsza pomoc przedmedyczna to proste, natychmiastowe czynności wykonywane przez osoby nieposiadające kwalifikacji medycznych, do czasu przybycia karetki pogotowia i za pomocą aktualnie dostępnych środków. Aby skutecznie pomóc poszkodowanemu, należy działać szybko i sprawnie, zgodnie z ustalonymi odpowiednio do zdarzenia wypadkowego sposobami postępowania. Posługując się algorytmem, zyskuje się pewność, że żadna konieczna czynność nie została pominięta. W Publicznej  Szkole  Podstawowej im. Świętej  Kingi  w  Żegocinie od  lat wiosną w tygodniu bezpieczeństwa w każdej klasie od I – VI i wśród pracowników przeprowadza się szkolenie i ćwiczenia z zakresu ratowania  życia. W tym toku szkolnym ćwiczenia te odbywały się  zarówno pod kierunkiem ratownika medycznego z Państwowej Straży  Pożarnej w Bochni,  jak i Pani Barbary  Czech, która posiada  uprawnienia z tego zakresu.  W tym roku szkolnym przypominano   procedury i algorytmy postępowania z zakresu udzielania pierwszej pomocy uczniom i innym osobom poszkodowanym:

 • w chorobach przewlekłych u dzieci,
 • w podstawowych czynnościach resuscytacyjnych u dzieci i dorosłych,
 • z osobą nieprzytomną,
 • w omdleniu,
 • w urazach kręgosłupa
 • w przypadku zadławienia,
 • podczas wystąpienia napadu padaczki (drgawki),
 • w oparzeniach,
 • w przypadku porażenia prądem elektrycznym,
 • w hipotermii,
 • w użądleniach i ukąszeniach,
 • w udarze cieplnym,
 • w złamaniach, zwichnięciach i skręceniach,
 • w przypadku ran i krwotoków,
 • w przypadku tonięcia.
 • w przypadku podejrzenia, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu,
 • w przypadku podejrzenia używania narkotyków przez ucznia,
 • wobec ofiary przemocy w szkole.