„Rekolekcje to dobry czas!" - dało się słyszeć z ust najmłodszych uczestników rekolekcji przed kościołem i w szkole. W tym roku szkoły podstawowe z  Parafii  Świętego  Mikołaja w  Żegocinie odbywały rekolekcje od 10.04 2017 do 12. 04. 2017 r.  dwa dni w Publicznej  Szkole  Podstawowej im. Świętej  Kingi  w Żegocinie, z podziałem na grupy kl. I – III (sala gimnastyczna) ks. Mateusz  Nowak  i kl. IV – VI (aula) ze wszystkich  szkół w Parafii. Młodzież  Gimnazjum, Zasadniczej  Szkoły  Zawodowej i Liceum Ogólnokształcącego odbywała rekolekcje  w  kościele parafialnym. W trzecim dniu rekolekcji  była  Msza Św. Z kazaniem i specjalnym błogosławieństwem relikwiami  świętych i błogosławionych. Rekolekcje w tym roku prowadził ks. Łukasz  Plata.