Zapraszamy do zapoznania się z publikacją  "Komputer i Internet w domu. Vademecum dla rodziców" - Jest to wspólna publikacja Biura Rzecznika Praw Dziecka i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
wersja pdf dostępna tutaj