Zasady rekrutacji dzieci do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019 do klasy I -->zobacz

Terminy  postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do klasy I  -->zobacz