7  lutego 2018 r. w czasie  spotkania z  rodzicami w naszej szkole miał  miejsce  ciekawy  wykład starszego  sierżanta  policji Antoniego  Nowaka z Komendy  Powiatowej w Bochni – Komisariat  Policji w Nowym  Wiśniczu,  który  uwrażliwiał  rodziców  na  potrzebę  zwracania uwagi na   „Zagrożenia internetowe” zwane  często  „Cyberprzemocą”. 
Wykład  policjanta  pełen  był przykładów  z życia,  które  wydarzyły się w sąsiednich gminach czy miastach. -„ Przez te przykłady chcę Państwu uświadomić, ze  złe  rzeczy dotykające dzieci i młodzież dzieją się niedaleko nas – mówił prelegent – a to oznacza, że my wszyscy musimy być czujni.”
Licznie  zgromadzeni rodzice z zainteresowaniem  słuchali interesującego wykładu.  Mogli także  zadawać  pytania.  „Kochaj, ufaj, ale kontroluj” – tak podsumowała  wykład  pani dyrektor, dziękując Panu Policjantowi za poświęcony czas.  Rodzice otrzymali specjalne materiały do szczegółowego poczytania w domu. Po feriach w żegocińskiej  podstawówce Policja jeszcze  poprowadzi zajęcia  z klasami I – III i IV – VII, bowiem  bezpieczeństwo uczniów to sprawa w szkole bardzo ważna.
Pani  Małgorzata  Sumara zapoznała rodziców z programem „Zielonej  szkoły”, która w tym roku będzie na  morzem w okolicach Ustki. Potem był czas na rozmowę z wychowawcami i nauczycielami o postępach uczniów.