W dniu 17 września wspominaliśmy tragiczne wydarzenia z początku II Wojny Światowej, kiedy to naród polski walczył z przeważającymi liczebnie i militarnie siłami niemieckimi nadciągającymi z zachodu oraz radzieckimi przychodzącymi ze wschodu. Była to walka beznadziejna. Polska osaczona przez dwie armie uległa IV rozbiorowi Polski. Potem Polacy na wszystkich frontach Europy walczyli o wolność dla Ojczyzny. 
  Tragiczne wydarzenia września 1939 roku zostały przypomniane przez uczniów klasy 6a i 6b podczas akademii. Akademię tworzyły fragmenty filmów, wierszy i piosenek z II wojny światowej. Akademia  została przygotowana przez panie: Martę Piech, Ewelinę Mrugała oraz pana Dariusza Badylę. Chór szkolny pod opieką pani Anny Maurer-Pasionek odśpiewał
pieśni: Piechota, Rota i Biały Krzyż. Uczniowie recytowali: Żołnierzy z Westerplatte, Alarm, Elegię o chłopcu polskim.

   Pani Dyrektor Anna Rogala, przypomniała że tego dnia, obchodzi się Światowy Dzień Sybiraka, wspominając tysiące polaków wywiezionych na Syberię po radzieckiej agresji na Polskę 17 września 1939 roku. Każdego roku Sybiracy z całego świata spotykają się w Gdańsku pod pomnikiem Golgoty Wschodu.