W piątek 5 października 2018 r. naszą  szkołę odwiedziła Pani Anna  Srokosz  z Nadleśnictwa Brzeskiego.  Prowadziła ona  zajęcia w klasach I – V. Na początku spotkania Pani  zaprezentowała  dzieciom swój mundur, oraz inne elementy stroju. Następnie  opowiadała  uczniom  o swojej pracy, o lesie i mieszkających w nim zwierzętach. Podkreślała, że człowiek jest gościem w lesie i musi szanować zwyczaje gospodarzy, czyli zwierząt w nim mieszkających. Dlatego nie należy po lesie jeździć kładami, samochodami, motocyklami, bo to robi dużo hałasu i straszy zwierzęta. Podczas spotkania dzieci miały okazję poznać zwyczaje wybranych zwierząt (sarny, dzika, lisa) zamieszkujących lasy naszej okolicy. Dowiedziały się, które zwierzęta i ptaki są chronione. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się także, w jaki sposób pomóc zwierzętom przetrwać zimę i dlaczego niektóre zwierzęta gromadzą zapasy, a inne zapadają w sen zimowy. Podczas spotkania Pani prowadząca zadawała wiele pytań, z którymi uczniowie  świetnie sobie radzili. Spotkanie na długo pozostanie w pamięci dzieci. Z pewnością uwrażliwiło dzieci na piękno otaczającej nas przyrody oraz wzbudziło jeszcze większe poczucie odpowiedzialności za nią. Na zakończenie dzieci podziękowały gościowi za wizytę wręczając  drobny prezent.