Pasowanie na ucznia to bardzo ważna uroczystość w szkolnym kalendarzu imprez. W naszej szkole taka właśnie uroczystość odbyła się 04 października 2018 roku, w szkolnej auli. Głównymi bohaterami przedpołudniowego spotkania było 25 pierwszoklasistów, których  wychowawcą jest Pani Małgorzata Sumara. Kandydaci na uczniów zostali poddani przez przewodniczącego SU - Dawida Matrasa z klasy VIII egzaminowi, który zdali z wyróżnieniem. Mogli więc bez przeszkód złożyć ślubowanie na sztandar szkoły, a następnie być pasowani dużym ołówkiem przez Panią Dyrektor Annę Rogala. Od starszych koleżanek otrzymali tarcze szkolne, od wychowawcy pamiątkowe dyplomy i legitymacje szkolne, od rodziców, Wójta, przedszkolaków PP w Żegocinie wraz z Panią dyrektor Urszulą Wiśniowską , którzy także zostali zaproszeni na szkolną uroczystość, otrzymali bardzo wiele upominków. Wójt Jerzy Błoniarz, przedstawiciel rodziców – Pani Katarzyna Smoleń oraz Pani Dyrektor złożyli dzieciom gratulacje, zachęcając jednocześnie do pilnej nauki i życząc w niej sukcesów.
   Po uroczystości, zakończonej odśpiewaniem Hymnu Szkoły i wykonaniem pamiątkowych zdjęć grupowych, pierwszoklasiści zostali zaproszeni do jednej z sal na przygotowany przez rodziców poczęstunek.