Dnia 15.10.2018 r. w SP im. Św. Kingi w Żegocinie odbył się apel z okazji dwóch uroczystości: Dnia Edukacji Narodowej oraz XVIII Dnia Papieskiego. Akademia została zorganizowana przez p. Marlenę Surmę-Bursztyn oraz p. Bożenę Banaś. Zaśpiewał także szkolny chór prowadzony przez p. Annę Maurer-Pasionek.
   Pierwsza część poświęcona była naszemu rodakowi-Karolowi Wojtyle. Pani dyrektor Anna Rogala odczytała słowa Jana Pawła II skierowane do nauczycieli. Następnie wyświetlono film o polskim papieżu. Potem cała szkoła odśpiewała ,, Barkę”. Na koniec odczytano słowa Jana Pawła II, które kierował do Polaków podczas jednej z ostatnich pielgrzymek do Polski.
   Druga część była skierowana do nauczycieli i pracowników szkoły. Wyrecytowano wiersze oraz zaśpiewano piosenki. Uczniowie klasy V przedstawili skecz "Rozmowa woźnych o nauczycielach". Następnie pani dyrektor Anna Rogala wręczyła nagrody nauczycielom . Na zakończenie apelu pani dyrektor odczytała podziękowanie i życzenia pana wójta Jerzego Błoniarza dla nauczycieli.