Wiary co góry przenosi,
nadziei, która nie gaśnie,
miłości w każdej ilości,
i wokół pełno życzliwych ludzi
życzą Dyrekcja i Grono Pedagogiczne
Szkoły Podstawowej w Żegocinie