W bieżącym roku szkolnym 2018/2019 nie odbędzie się  kilkudniowa wycieczka  szkolna  zwana "Zieloną szkołą",  ponieważ nie zebrała się odpowiednia grupa uczniów.