Dnia 26 marca 2019 roku po raz kolejny zawitali do nas aktorzy z Krakowa, Panowie Wojciech Habela i Jacek Lecznar. W tym roku przygotowali program: ,,Związki frazeologiczne - wyrażenia, zwroty, frazy". W sposób bardzo interesujący i dynamiczny zaprezentowali szeroki wachlarz frazeologizmów. Uczniowie klas IV- VI mieli możliwość utrwalenia i poszerzenia  wiadomości. Wszyscy słuchali z wielkim zainteresowaniem.