Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
-

-

Test – egzamin przewodnicki Nowy Sącz 07.04.2016.- 1 - L M
Kod …………… wersja - A

Suma punktów ………………..
Ocena:……………..1) Wędrując Głównym Szlakiem Beskidzkim z Rabki na Babią Górę – przechodzimy kolejno przez:
a. Wysoką - Kucałową Przełęcz - Lipnicką Przełęcz
b. Policę, - Kucałową Przełęcz - Lipnicką Przełęcz
c. Policę - Kucałową Przełęcz - Sokolicę
d. Wysoką - Zubrzycką Przełęcz - Lipnicką Przełęcz


2) Wędrując Małym Szlakiem Beskidzkim z Lubonia Wielkiego do Myślenic – przechodzimy kolejno przez:
a. Lubogoszcz – obok Obserwatorium Astronomicznego na Lubomirze - Jaworzyce (Przełęcz)
b. Przełęcz Wielkie Drogi – obok Obserwatorium Astronomicznego na Lubomirze – obok Schroniska na Kudłaczach
c. Rezerwat „Zamczysko” – obok Schroniska na Kudłaczach – Lubogoszcz
d. Obok Schroniska na Kudłaczach - Łysinę - Rezerwat „Zamczysko”


3) Wędrując Głównym Szlakiem Beskidzkim z Cisnej do Wołosatego – przechodzimy kolejno przez:
a. Połoninę Caryńską, - Połoninę Wetlińską, - Halicz
b. Połoninę Wetlińską, - Szeroki Wierch, - Tarnicę
c. Okrąglik, - Tarnicę, - Połoninę Caryńską
d. Jasło, - Rozsypaniec, - Połoninę Wetlińską.


4) Na jakim szczycie zbiegają się granice Polski, Słowacji i Ukrainy
a. Tarnica
b. Rozsypaniec
c. Kremenaros
d. Jasło


5) Najwyższym szczytem Gór Sanocko-Turczańskich jest:
a. Trohaniec
b. Magura Łomniańska
c. Otryt
d. Jaworniki


6) Na mapie w skali 1:50000 odcinek o długości 5 cm w terenie liczy:
a. 5 km
b. 250 m
c. 10 km
d. 2,5km


7) Granicę zachodnią wschodniej części Beskidu Sadeckiego stanowi rzeka:
a. Dunajec,
b. Kamienica Nawojowska,
c. Poprad,
d. Biała.


8) Denali to najwyższy szczyt:
a. Australii,
b. Ameryki Południowej,
c. Afryki,
d. Ameryki Północnej.


9) Idąc szlakiem żółtym z Kowańca (Nowy Targ) na Przełęcz Przysłop mijamy kolejno:
a. Bukowinę Miejską – Schronisko na Turbaczu – Kaplicę Papieską – Kudłoń,
b. Kaplicę Papieską – Szczyt Turbacza – Przełęcz Borek – Polanę Pustak,
c. Kaplicę Papieską – Schronisko na Turbaczu – Polanę Pustak – Polanę Jadamówki,
d. Schronisko na Turbaczu – Mostownicę – Polanę Jadamówki – Polanę Pustak


10) Najwyższym szczytem Beskidu Małego jest:
a. Leskowiec,
b. Magurka Wilkowicka,
c. Łamana Skała,
d. Czupel.

Test – egzamin przewodnicki Nowy Sącz 07.04.2016.

- 2 - L M
11) Przy resuscytacji wykonujemy:
a. 15 ucisków piersi i 5 wdechów
b. 30 ucisków piersi i 2wdechy
c. 30 ucisków piersi i 1 wdech
d. 15 ucisków piersi i 2 wdechy


12) Który ze szczytów położony jest najbliżej znanej beskidzkiej jaskini Zimna Dziura:
a. Ćwilin,
b. Luboń Mały,
c. Lubogoszcz,
d. Szczebel.


13) „Niebieska Dolina” to rezerwat przyrody w:
a. Pieninach Właściwych,
b. Małych Pieninach,
c. Pieninach Spiskich,
d. Magurze Spiskiej.


14) Zjawisko kaptażu można zaobserwować w:
a. Pieninach na przełęczy Szopka,
b. Gorcach na Przełęczy Borek,
c. Beskidzie Śląskim na Przełęczy Kubalonka,
d. Bieszczadach na Przełęczy Wyżniańskiej.


15) „Perć Borkowskiego” to szlak turystyczny:
a. Niebieski z Rabki Zarytego na Luboń Wielki,
b. Zielony z Rabki na Luboń Wielki,
c. Żółty z Rabki Zarytego na Luboń Wielki,
d. Żółty Z Markowych Szczawin na Diablak.


16) Dział wodny między Rabą i Dunajcem od Żeleźnicy (pasmo Podhalańskie) po Przełęcz Widomą (Beskid Wyspowy)
prowadzi między innymi przez następujące szczyty i przełęcze:
a. Bukowina Obidowska – Przełęcz Borek – Jasień – Kostrza,
b. Przełęcz Sieniawska – Obidowiec – Kudłoń – Mogielica,
c. Przełęcz Sieniawska – Turbaczyk – Kudłoń – Ćwilin,
d. Obidowiec – Czoło Turbacza – Kudłoń – Śnieżnica.


17) Linia kolejowa Kraków – Zakopane prowadzi dolinami następujących dopływów Wisły:
a. Skawinka – Soła – Raba,
b. Skawinka – Skawa – Raba,
c. Skawa – Raba – Biały Dunajec,
d. Skawinka – Skawica – Raba.


18) Na terenie przyszłych Państwa uprawnień znajdują się Parki Narodowe. Jest ich:
a. pięć,
b. sześć,
c. cztery,
d. trzy.


19) Wędrując szlakiem niebieskim z Czorsztyna na Przełęcz Rozdziela przechodzimy kolejno przez następujące punkty:
a. Hala Majerz – Czertezik – Wysoka – Watrisko,
b. Przełęcz Szopka – Góra Zamkowa – Szafranówka – Wiatrisko,
c. Przełęcz Szopka - Czertezik – Góra Zamkowa – Szafranówka,
d. Góra Zamkowa – Sokolica – Watrisko – Wysoka.


20) Wędrując Głównym Szlakiem Beskidzkim przez Beskid Śląski mijamy kolejno następujące Schroniska Górskie PTTK:
a. Równica – Stożek – Skrzyczne,
b. Na Przysłopie (pod Baranią Górą) – Stożek - Równica,
c. Równica – Klimczok – Skrzyczne,
d. Równica – Wielka Czantoria – Stożek – Zwardoń.


21) Wędrując Głównym Szlakiem Beskidzkim przez Beskid Żywiecki mijamy kolejno następujące Schroniska Górskie PTTK:
a. Hala Lipowska – Hala Miziowa – Markowe Szczawiny,
b. Hala Rysianka – Hala Miziowa – Hala Krupowa,
c. Hala Boracza – Hala Miziowa – Hala Krupowa,
d. Markowe Szczawiny – Hala Miziowa – Wielka Racza.

Test – egzamin przewodnicki Nowy Sącz 07.04.2016.

- 3 - L M
22) Część obszaru Państwa uprawnień leży w zlewisku Morza Czarnego. Następujące rzeki (potoki) znajdują się na tych
obszarach:
a. Strwiąż, Orawa, Czadeczka, Olza.
b. Czadeczka, Krężelka, Strwiąż, Wiar.
c. Czadeczka, Krężelka, Czarna Orawa, Zubrzyca
d. Wiar, Krężelka, Orawa, Zubrzyca


23) Wędrując Głównym Szlakiem Beskidzkim przez Beskid Sądecki z Krynicy do Krościenka mijamy kolejno następujące
schroniska górskie PTTK
a. Hala Łabowska, Przehyba
b. Cyrla, Przehyba,
c. Hala Łabowska, Bereśnik
d. Jaworzyna Krynicka, Cyrla, Przehyba


24) Telefon alarmowy do GOPR-u to:
a. 601 300 100
b. 601 100 300
c. 601 001 003
d. 600 100 300


25) Górskie Obserwatoria Astronomiczne na terenie uprawnień znajdują się na następujących szczytach:
a. Tobołów i Lubomir
b. Łysina i Tobołów,
c. Lubomir i Suchora,
d. Obidowiec i Łysina.


26) Źródła Wisły znajdują się:
a. W masywie Babiej Góry,
b. W masywie Baraniej Góry,
c. Na stokach Skrzycznego,
d. W masywie Wielkiej Raczy.


27) Rezerwat „Las Lipowy Obrożyska” znajduje się w:
a. Pieninach,
b. Gorcach,
c. Beskidzie Sądeckim,
d. Beskidzie Żywieckim.


28) Przełęcz Knurowska (835m) – znajduje się w:
a. Beskidzie Wyspowym,
b. Gorcach,
c. Beskidzie Żywieckim,
d. Bieszczadach.


29) Który ze szczytów na trasie Głównego Szlaku Beskidzkiego jest najwyższy:
a. Turbacz,
b. Radziejowa,
c. Tarnica,
d. Polica.


30) Flisz to rodzaj skał:
a. magmowych,
b. osadowych,
c. wylewnych,
d. metamorficznych.

Copyright © 2020 www.pspzegocina.pl Rights Reserved.