We wszystkich  klasach naszej szkoły  zostały  przeprowadzone przez Panią  pielęgniarkę  szkolną Agatę  Bulanda  pogadanki na temat „ Jak bezpiecznie  spędzić  wakacje”. Omówiono  wszystkie  zasady. Uczniowie przypomnieli sobie jak zachować się w lesie, nad wodą, na plaży, w polu w czasie pomocy rodzicom czy dziadkom.  Przypomnieli sobie telefony alarmowe oraz zasady udzielania pierwszej pomocy.