Po nabożeństwie w żegocińskim kościele parafialnym, uczniowie udali się do szkoły. Akademia z okazji zakończenia roku szkolnego miała miejsce w sali gimnastycznej szkoły. Przybyli tu zarówno uczniowie, jak i nauczyciele, rodzice i goście: ks. Bogusław  Pasierb, Pan  Grzegorz  Gołąb -przewodniczący Rady  Gminy w Żegocinie, Pani  Jolanta  Smolarska – przewodnicząca  Rady  Rodziców przy  SP w Żegocinie.
   Uroczystość przebiegała według scenariusza podobnego do lat poprzednich. Złożyły się więc na nią takie elementy jak: przemówienie dyrektora szkoły, pożegnanie absolwentów ze sztandarem i szkołą, pożegnanie absolwentów z klasy ósmej przez uczniów klasy siódmej, wręczenie świadectw z wyróżnieniem i licznych nagród książkowych za pracę społeczną, wzorową frekwencję itd. 

Pani dyrektor  wręczyła specjalne nagrody  dyrektora  uczniom  klasy ósmej Weronice  Bilskiej i Dawidowi  Matrasowi  za wieloletnią pracę w Samorządzie Uczniowskim oraz  Jaromirowi  Gas z klasy ósmej za średnią na świadectwie 5,4 (najwyższa średnia w klasie VIII) i Martynie  Wojdak z klasy piątej za średnia na świadectwie 5,5 (najwyższa średnia w szkole).
   Był także krótki program artystyczny, a ks. Proboszcz podziękował nauczycielom za dobrą pracę, rodzicom za współpracę ze szkołą i parafią, uczniom pogratulował osiągnięć, a wszystkim złożył życzenia szczęśliwych i radosnych wakacji. Podziękowania i życzenia wakacyjne złożyła także przedstawicielka Rady Rodziców - pani Jolanta Smolarska oraz  Pan  Grzegorz  Gołąb. 
   Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczęły się w rożnych miejscach sali spotkania uczniów z wychowawcami, podczas których uczniowie podziękowali  nauczycielom za pracę nad ich wychowaniem i nauczaniem, do których dołączano często kwiaty i drobne upominki.
   Szkołę Podstawową im. św. Kingi pożegnało 20 uczniów z klasy Pani mgr Karoliny  Oliwa - Jurczyk.