SPOTKANIE Z RODZICAMI
W PONIEDZIAŁEK 25 LISTOPADA

godz. 17:00 w salach lekcyjnych

Spotkanie Rady Rodziców o godz. 16:15
w sali 23

Egzamin ósmoklasisty - poradnik dla rodzica --> pobierz