W ramach projektu edukacyjnego pod hasłem: „Pierwsza pomoc” z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej 26 listopada 2019r. /wtorek/ o godz.8.00 na auli szkolnej, uczniowie klas  IV-VII wzięli udział w szkoleniu z pierwszej pomocy, który przeprowadziły: Pani Kinga Banat, Pani Małgorzata Świątko i Pani Agata Bulanda - pielęgniarka szkolna.
Projekt opracowany został z myślą o uczniach Szkoły Podstawowej w Żegocinie i za zadanie ma wyposażyć uczniów w elementarne podstawy wiedzy o zachowaniu się w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia.  Dzieci zostały poinstruowane przez nauczycieli jak się zachować podczas sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia oraz jakie czynności i w jakich sytuacjach powinni udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej.
Wykład obejmował: pojęcie, zakres i znaczenie udzielania pierwszej pomocy. Odpowiedzialność prawna. Bezpieczeństwo podczas akcji ratowniczej. Nabycie umiejętności kierowania akcją ratowniczą – umiejętność wzywania pogotowia ratunkowego. Właściwe wykonanie obserwacji czynności życiowych, badanie przytomności, resuscytację krążeniowo – oddechową. Umiejętność ułożenia poszkodowanego w pozycji bezpiecznej – bocznej ustalonej. Opatrywanie ran, złamań, oparzeń, tamowanie krwotoków. Pomoc osobą przy zadławieniu, zawale serca, omdleniu, epilepsji i udarze mózgu.
Dzieci z wielką uwagą i zaangażowaniem słuchały i chętnie udzielały odpowiedzi na zadawane pytania. Na zakończenie szkolenia uczniowie klas IV-VII napiszą test sprawdzający zakres ich wiedzy na temat pierwszej pomocy.