Z okazji tego święta w naszej szkole 21 stycznia 2020 r. odbyło się uroczyste spotkanie. Przed południem zaproszeni babcie i dziadkowie zasiedli przy stolikach w sali gimnastycznej. Na początku spotkania pani dyrektor Anna Rogala przywitała serdecznie gości.  Życzenia złożyli zaproszeni goście:  ks. proboszcz Bogusław Pasierb, pan wójt Wojciech Wrona, przewodnicząca RR pani Agnieszka Zbyrowska oraz przewodnicząca SU Julia Matras.
      Na program artystyczny złożyły się wiersze, piosenki wykonane przez uczniów klas I-III, oraz dwa spektakle pt.” Wieczór wigilijny” i „Kopciuszek”. Całość uświetnił chór szkolny oraz kapela  z Zespołu Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie, którzy wykonali kilka kolęd i pastorałek.
Babcie i dziadkowie ze wzruszeniem oglądali przygotowany program artystyczny, oraz poczęstowali się przygotowanym przez uczniów i ich rodziców słodką niespodzianką. Na zakończenie wszyscy razem zaśpiewaliśmy uroczyście STO LAT a dzieci wręczyły laurki i inne własnoręcznie wykonane prezenty.