Alleluja!!! Grób pusty został!

Radość zmartwychwstania to radość przezwyciężania grzechu, rozpaczy, strachu, śmierci, ostania nadzieja nawet dla grzesznika, który spoliczkował w sobie Jezusa i Go pogrzebał.(…)
Trzeba porządnie umrzeć i wtedy przychodzi  głęboka wielkanocna radość.

ks. Jan Twardowski

Niech Chrystus Zmartwychwstały 
przyniesie  wiosenne kwiaty radości, miłości, spokoju, szczęścia…
Świąt  Wielkanocnych w atmosferze radości i pokoju
życzy
w imieniu społeczności Szkoły Podstawowej
im. Świętej  Kingi  w  Żegocinie

Anna  Rogala - dyrektor

Wielkanoc 2020