Zwykle w naszej szkole z okazji Dnia Papieskiego, rocznicy śmierci Papieża Jana Pawła II, rocznicy urodzin naszego Wielkiego Papieża organizowane były specjalne akademie, konkursy literackie i plastyczne. Ruszaliśmy każdego roku na Rajd młodzieżowy szlakiem papieskim z Niegowici do Łapanowa. W tym roku z powodu pandemii jest to niemożliwe, ale chcemy pamiętać o Tobie Nasz Papieżu.

By uczcić Papieża trzeba dobrać słowa,
by prawdziwa była zawsze słów wymowa;
o Jego wielkości i pracy codziennej,
o Jego wysiłku, miłości niezmiennej.

Dla tego, co dobre i co sprawiedliwe,
co oznacza prawdę i to, co uczciwe.

Pracowite życie naszego Papieża,
bo On nieustannie do pokoju zmierzał.
Wołał o sumienność, prosił o uczciwość,
wzywał o rozsądek i o sprawiedliwość.

Tę wielkość Papieża dobrocią się mierzy,
bo do grona Wielkich Jan Paweł II należy.

Papież Jan Paweł II, nasz kochany Ojciec Święty, Papież Polak, dzisiaj Święty. Był niezwykłym Człowiekiem w dziejach Polski i świata. Jego życie, pontyfikat zmieniły losy wielu ludzi, a nawet narodów. Z okazji 100 rocznicy Jego Urodzin, chcemy powspominać.

 Jego życie, służbę Bogu i ludziom, aby zawsze pozostał w naszych myślach i sercach. Jana Pawła II cały świat znał i pamięta jako człowieka bardzo rozmodlonego, mądrego, kochającego, cierpiącego, niosącego dobroć do serca każdego człowieka. Jednocześnie był dowcipny, inteligentny, wysportowany. Śledził wiele rozgrywek sportowych, słuchał koncertów znanych młodzieżowych artystów. Papież Jan Paweł II jako pierwszy Papież odbył tak wiele podróży zagranicznych,  jeździł papamobile.  Posługiwał się Internetem i znał nowinki techniczne. Pisał tak wiele książek, wierszy, odwiedził synagogę żydowską. Pouczał i wybaczał, kochał i w milczeniu cierpiał. Ogłosił 506 osób świętymi, a 1334 beatyfikował, wśród nich także  naszą Patronkę Świętą Kingę. W swoich apartamentach miał na ścianie akcenty polskie takie jak: obraz M.B.Częstochowskiej, w sypialni zdjęcie ślubne swoich rodziców. Przez całe życie starał się pełnić wolę Boga i spełnił ją jak najlepiej.

Powspominajmy raz jeszcze.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=9ntcUXMztKc

Zaśpiewajmy Jego ulubioną „Barkę”

Link: https://www.youtube.com/watch?v=mysN3e4M_T4

Wiersz uczennicy Oliwii Mech z klasy 5 o Janie Pawle II -->Zobacz