Od 25 maja można zwracać książki do biblioteki szkolnej

Biblioteka szkolna zwraca się z prośbą do uczniów i ich rodziców o zwrot wypożyczonych przez dzieci książek (oprócz podręczników).

Można to będzie zrobić od 25 maja, w każdy poniedziałek, wtorek, czwartek
i piątek wgodz. 8.15 – 11.30. Należy przy tym zachować szczególne środki ostrożności, dlatego ustala się:

REGULAMIN ZWROTÓW MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH

  1. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu książek powinien być w maseczce
     i rękawiczkach.
  2. Zwracane materiały przynosimy do czytelni szkolnej, czyli sali 26, która będzie pełnić tym razem funkcję tzw. POMIESZCZENIA KWARANTANNY.
  3. Książki zapakowane w reklamówkach należy opisać na przyklejonym na zewnątrz  arkuszu papieru xero:
  • imię, nazwisko ucznia, klasa,
  • data zwrotu książek
  •  numer telefonu rodzica.

Jest to istotne z tego powodu, że książki powinny przejść co najmniej trzydniową kwarantannę.

  1. Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych książek i odpisuje z karty ucznia. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia, rodzic zobowiązany jest do zakupu nowego egzemplarza, o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą innych narzędzi komunikacji.