16 CZERWCA 2020 r. godz. 18.00 Msza św. w kościele Św. Mikołaja w Żegocinie
w intencji całej społeczności szkolnej.  Zapraszamy!!!

Święta  Kinga  to  postać charyzmatyczna. Przyjechała do Polski jako  mała  dziewczynka mając zaledwie 9 lat, a jako 12-letnia  dziewczyna  podjęła  się obowiązków  żony i księżnej. Odznaczała  się mocnym  charakterem, stanowczością, konsekwencją i odwagą. Znane  są  jej tytuły: „Obrończyni  Wiary”, „Matka  Narodu  Polskiego”, „Patronka Górników”, „Patronka Rodzin”, „Patronka Samorządowców”.
Była człowiekiem o silnej  osobowości, religijności, miłości do Boga, zdolności do poświeceń, mądrości, skromności, pracowitości, obowiązkowości, pogody  ducha. Była  szczodra, bezinteresowna, oddana  potrzebującym, troskliwa o poddanych  i  losy  Ojczyzny. Taka  postawa naszej  Patronki  mobilizuje nas  do nauki i działania.
Choć od życia Świętej  Kingi minęło już ponad 720 lat to uważamy, że jej przykład jest nadal  bardzo cenny dla  dzieci i młodzieży XXI wieku. Obecnie  obserwujemy negowanie  autorytetów, relatywizację norm i wartości, nadmierne przywiązanie do rzeczy materialnych. Poprzez Świętą Kingę, chcemy dostrzegać inny  model życia.