Biblioteka szkolna zwraca się z ponowną prośbą do uczniów i ich rodziców o zwrot wypożyczonych przez dzieci podręczników (oprócz ćwiczeń) i pozostałych (jeżeli jeszcze ktoś tego nie uczynił) wypożyczonych książek.
W przypadku podręczników
z j. angielskiego i j. niemieckiego proszę o zwrot razem z płytkami z poszczególnych języków.

Można to będzie zrobić od 15 czerwca (16,17,18 czerwca biblioteka ze względu na egzaminy uczniów klasy 8 będzie nieczynna) w godz. od 8.00 do 14.00 według następującego harmonogramu:
- poniedziałek 15 czerwca – oddają klasy 5 oraz 7a i 7b
- piątek 19 czerwca – oddają klasy 6 i 8
- poniedziałek 22 czerwca - klasy 2a i 2b oraz 4a i 4b
- wtorek 23 czerwca - klasy 3a i 3b
- środa 24 czerwca - klasy 1a i 1b

 Należy przy tym zachować szczególne środki ostrożności, dlatego ustala się:

REGULAMIN ZWROTÓW MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH

  1. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu książek/ podręczników powinien być w maseczce
    i rękawiczkach.
  2. Zwracane materiały przynosimy do czytelni szkolnej, czyli sali 26, która pełni tym razem funkcję tzw. POMIESZCZENIA KWARANTANNY.
  3. Książki zapakowane w reklamówkach należy opisać na przyklejonym na zewnątrz  arkuszu papieru xero:
  • imię, nazwisko ucznia, klasa,
  • data zwrotu książek
  •  numer telefonu rodzica.

Jest to istotne z tego powodu, że książki powinny przejść co najmniej trzydniową kwarantannę.

Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych książek i odpisuje z karty ucznia. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia, rodzic zobowiązany jest do zakupu nowego egzemplarza, o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą innych narzędzi komunikacji.