W dniach 16 - 18 czerwca 2020r. Egzamin Ósmoklasistów.

Nie ma zdalnych lekcji dla klas I - VII, ponieważ nauczyciele pracują w komisjach egzaminacyjnych w szkołach podstawowych  na terenie Gminy Żegocina.

19 czerwca 2020r / piątek/ lekcje zdalne będą odbywać się normalnie.