W dniach 13.05.2021 r. oraz 19.05.2021 r. w naszej szkole odbywał się konkurs „SAVOIR VIVRE DLA KAŻDEGO”. Celem konkursu było uwrażliwienie uczniów na zasady dobrego wychowania, jakie powinny obowiązywać we wzajemnych relacjach społecznych.Promowanie pozytywnych postaw (dobrych manier) oraz kształcenie postawy człowieka szanującego inne osoby i umiejącego zachować się kulturalnie w różnych okolicznościach. Także zachęcanie do respektowania zapisów statutu szkoły.

Konkurs został przygotowany i przeprowadzony przez wychowawców świetlicy szkolnej, Panie Ewelinę Mrugałę oraz Wiolettę Filipek. Adresatami konkursu byli uczniowie klas I-III.

W pierwszym etapie, który odbył się 13.05.2021 r. uczniowie każdej z klas pisali test wiedzy z zakresu znajomości podstawowych zasad kultury życia codziennego. Na tym etapie największą ilość punktów oraz tytuł „KLASY Z KLASĄ” wywalczyły klasy I i II b.                                                                                                                         

W drugim etapie konkursu, który odbył się 19.05.2021 r. spotkali się reprezentanci klas, tj. uczniowie, którzy uzyskali największą ilość punktów z testu wiedzy. Zadaniem dzieci było przedstawienie wylosowanych scenek związanych z sytuacjami życia codziennego oraz pomysłowe i staranne ułożenie serwetki. Komisja wzięła również pod uwagę ubiór uczniów biorących udział w konkursie.

Po przeprowadzeniu drugiego etapu wyłoniono „Prawdziwą Damę Szkoły Podstawowej w Żegocinie”, którą została uczennica klasy I Weronika Kępa. Uczeń klasy II „b” Michał Barczyk otrzymał zaś tytuł „Prawdziwego Dżentelmena Szkoły Podstawowej w Żegocinie.”

SERDECZNIE GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM !!! 

Pozostali finaliści zajęli następujące miejsca:
Magdalena Stach z klasy II „b” – miejsce II,
Emilia Mroczek z klasy II „a” – miejsce III,
Antoni Wolak z klasy III „a” – miejsce IV,
Antoni Kasztulski z klasy III „b” – miejsce V,

Wszyscy finaliści otrzymali dyplomy uczestnictwa w konkursie oraz drobne upominki.