W dniu 17.09.2021 r. w naszej szkole odbyły się warsztaty profilaktyczne dotyczące mediów społecznościowych.
Prowadzącą warsztaty była Pani Katarzyna Kudyba – psycholog i pedagog oraz Kierownik Centrum Szkoleń Profilaktycznych EDUKATOR z Krakowa. Pani psycholog zwróciła uwagę naszej młodzieży na zasady bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych. Uczniowie podczas zajęć mieli możliwość podjęcia dyskusji i swobodnego wyrażania własnych opinii. Wypowiadali się m. in. na temat najpopularniejszych i najciekawszych ich zdaniem serwisów społecznościowych.
W trakcie spotkania Pani Katarzyna posłużyła się dwoma krótkimi filmami, tj. „Dylemat Społeczny” oraz „Dove film”. Na ich podstawie chciała uświadomić uczniom, w jaki sposób fałszowana jest rzeczywistość, w celu wzbogacenia się na produktach promujących złudny obraz piękna. Poruszony został również często występujący w sieci problem stalkingu. Pani psycholog zwróciła uwagę na to, czym jest znieważenie, a także czym charakteryzuje się zniesławienie. Wyjaśniła znaczące różnice występujące miedzy ów pojęciami.
Nasi uczniowie zostali zaznajomieni z ewentualnymi karami przewidzianymi w Kodeksie Karnym za wyżej wymienione czyny. Temat trudny, aczkolwiek niezwykle ważny został omówiony fachowo i w bardzo ciekawy sposób. Dziękujemy Pani psycholog za wyposażenie naszych uczniów w wiedzę dotyczącą mediów społecznościowych. Słowa uznania kierujemy również w kierunku naszej młodzieży, która podczas warsztatów wykazała się wysoką kulturą osobistą – co zostało podkreślone także przez Panią psycholog.