Program edukacyjny Śniadanie Daje Moc przeznaczony jest dla klas 1-3. Najważniejszym celem programu jest zwiększenie świadomości na temat zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie dzieci oraz przyczynianie się do obniżania poziomu niedożywienia dzieci w Polsce poprzez lekcje edukacyjne obrazujące 12 zasad zdrowego odżywiania oraz zorganizowanie Dnia Śniadanie Daje Moc, gdzie nauczyciele wspólnie z uczniami przygotują zdrowe i pyszne śniadanie. Organizatorem programu jest Partnerstwo dla Zdrowia- koalicja firm Danone, Lubella, Biedronki oraz Instytut Matki i Dziecka. Koordynatorami projektu w naszej szkole są nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej. 8 listopada2021r. rozpoczęliśmy akcję od spotkania z Panią Pielęgniarką szkolna Agatą Bulanda, która przybliżyła dzieciom klas 1-3 informacje związane ze znaczeniem spożywania śniadania oraz w ogóle znaczenie zdrowego żywienia dla zdrowia. Omówiła 12 zasad zdrowego żywienia oraz piramidę zdrowego żywienia. Po wykładzie dzieci w swoich salach praktycznie wykonywały śniadanko oraz wspólnie go spożywały. Zajęcia były bardzo fajne!