19  grudnia 2014r. w  Publicznej  Szkole  Podstawowej im. Świętej  Kingi w  Żegocinie odbyła  się  szkolna  wigilia  uczniowska. Jak zwykle zgromadziła ona w sali gimnastycznej wszystkich  uczniów,  nauczycieli - wychowawców, pracowników  administracji i obsługi  oraz  rodziców.
Po  odśpiewaniu  kolędy „Wśród  nocnej  ciszy”, powitaniu zebranych  (wśród, których  gościem  specjalnym był ks. Leszek Dudziak proboszcz  parafii  Św. Mikołaja w  Żegocinie), przez  przewodniczącą  Samorządu  Uczniowskiego – Natalię  Gawłowicz  oraz  Panią  dyrektor  Annę  Rogala uczniowie  klasy V przedstawili inscenizację  świąt w  krajach  anglojęzycznych w  języku  angielskim oraz odśpiewali piękne angielskie kolędy.
Następnie  klasy II a i b przedstawiły „Jasełka Polskie” przygotowane pod  kierunkiem Pań:  Renaty Zelek, Marty  Nycz i Anny Rogala. Przedstawienie mówiło o tym jak ważne w  życiu jest   dobro, miłość i współczucie. Po jasełkach Pani dyrektor odczytała listy z Ukrainy – z parafii, której  pomagają  żegocińskie dzieci  oraz od Marceliny z Krzeczowa, dla  której  uczniowie  żegocińskiej  podstawówki zbierają plastikowe nakrętki, by dziewczynka mogła kupić nowy  wózek inwalidzki.
Następnie ks. Proboszcz  odczytał  fragment  ewangelii  św. Łukasza o narodzeniu Jezusa  oraz  pięknie poprowadził modlitwę, po czym pani dyrektor podzieliła się opłatkiem z przedstawicielami klas i rozpoczęła się szkolna  wigilia. Trwała ona aż 2 godziny, uczniowie dzielili się  opłatkami ze  sobą  wzajemnie, z nauczycielami i pracownikami.
W czasie  spotkania  pamiętano też o dzieciach z Bałty na Ukrainie dla  których  przekazano 3 duże pudła słodyczy oraz soków. Wigilię zakończono  świątecznymi i noworocznymi  życzeniami dla  rodziców.