Pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni--> pobierz dotyczące listu Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej i Głównego Inspektora Sanitarnego Jarosława Pinkasa do rodziców i opiekunów dzieci--> pobierz.