Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
-

-

W ramach Projektu Unijnego „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” w Publicznej Szkole Podstawowej im. Świętej Kingi w Żegocinie odbył się pokaz unieszkodliwienia azbestu. Prowadzących – Panią Katarzynę i Pana Łukasza powitała pani dyrektor. Wydawało by się temat dla uczniów klasy pierwszej, drugiej i trzeciej szkoły podstawowej bardzo trudny. Tak, ale można to zrobić tak przystępnie i takimi metodami, że nawet tak młodzi słuchacze zrozumieją problem. Tak też było na spotkaniu o szkodliwości azbestu, które odbyło się na sali gimnastycznej szkoły w dniu 24.10. 2014r.  Była to nauka przez zabawę.

Takie zajęcia w żegocińskiej szkole przeprowadzili  instruktorzy   firmy FAMIGA. Małopolska Agencja Energii i Środowiska jako organizator szkolenia zapewniła każdemu uczestnikowi zajęć drobny upominek. Spotkanie zorganizował Urząd Gminy w Żegocinie.

Copyright © 2023 www.pspzegocina.pl Rights Reserved.