Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
-

-

         Jedną z najważniejszych misji szkoły jest odkrywanie i rozwijanie talentów uczniowskich. Aby zwrócić uwagę na ten kierunek pracy szkół Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło rok szkolny 2010/2011 "Rokiem Odkrywania Talentów". Dla szkół, które wyróżniają się w odkrywaniu, promocji i wspierania uczniów uzdolnionych, MEN przyznaje tytuł "Szkoły Odkrywców Talentów". Aby taki tytuł uzyskać placówka musi spełnić kilka warunków, które określone są w regulaminie. W roku szkolnym  2010/2011 taki tytuł przyznano w Polsce ponad 450 placówkom. W powiecie bocheńskim tytuł "Szkoły Odkrywców Talentów" otrzymały tylko trzy szkoły w tym  Publiczna Szkoła Podstawowa  w Żegocinie. 11 marca 2011 r. PSP w Żegocinie, za pośrednictwem przedstawiciela Kuratorium Oświaty w Krakowie, otrzymała z rąk Pani Minister Edukacji Narodowej - Katarzyny Hall,  - list gratulacyjny,  miano "Szkoły Odkrywców Talentów" wraz ze specjalną tablicą, którą w dniu 15 marca 2011 r. zamocowano na budynku szkoły.

         Jest to dla nas ogromny zaszczyt, że Ministerstwo dostrzegło i doceniło wysiłki nauczycieli, uczniów i rodziców na polu pracy z uczniem zdolnym. Myślę, że to wyróżnienie jeszcze bardziej zmotywuje nas wszystkich do pracy.
         Publiczna Szkoła Podstawowa w Żegocinie wspiera twórczych uczniów od wielu lat, a w zasadzie od "zawsze". Wspólnym celem całego, doświadczonego Grona Pedagogicznego jest nie tylko wspieranie uczniów z trudnościami w nauce, ale była i jest aktywizacja najzdolniejszych i zdolnych uczniów poprzez stworzenie im właściwych warunków rozwoju ich zdolności.
         Już od klasy pierwszej uczniowie są obserwowani w czasie zajęć lekcyjnych, przerw, a także wycieczek i zajęć pozalekcyjnych. Celem obserwacji jest wychwycenie uczniów utalentowanych w poszczególnych dziedzinach. Wiele czasu nauczyciele i wychowawcy poświęcają na rozmowy indywidualne z rodzicami, aby poznać dobrze uczniów, a przy okazji zebrać informacje od rodziców o zainteresowaniach ich pociech, czasem zainteresowaniach i tradycjach rodzinnych. W czasie rozmów często rodzice dowiadują się od nauczycieli, że dziecko ma jakieś zdolności, których nie zaobserwowano w domu i że warto je rozwijać zarówno w ramach zajęć lekcyjnych zwłaszcza w ramach tzw. indywidualizacji procesu nauczania, jak i w czasie zajęć pozalekcyjnych.
         Kiedy już wiadomo jakich mamy uczniów, staramy się ich zachęcić do udziału w zajęciach dodatkowych, aby rozwijali swoje talenty. Szkoła proponuje uczniom szerokie możliwości własnego rozwoju. Przez 3 lata w klasach pierwszych realizowany był w naszej szkole Projekt Edukacyjny "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, który pozwalał już uczniom najmłodszych klas odkrywać i rozwijać swoje talenty poprzez zabawę. Uczniowie klas IV - VI  brali udział w zajęciach DIAMENT-u z języka angielskiego i matematyki. Ankietowanie rodziców, których pytaliśmy o potrzeby ich i ich pociech oraz rozmowy z nimi, a także z uczniami, pozwoliły nam na utworzenie zajęć pozalekcyjnych, na które jest największe zapotrzebowanie.

         Na zajęciach wykorzystuje się różnorodne metody pracy, są to min: "Burza mózgów", "metoda plakatu", debata "za i przeciw", drama, wywiad, rzeźba, ćwiczenia pantomimiczne, przedstawienie improwizowane, dyskusja panelowa, mapa mentalna, metaplan, metoda projektu, skrzynka pytań, śnieżna kula, korzystanie ze słowników, czasopism, Internetu, podręczników, zeszytów ćwiczeń, a także wycieczki do muzeum, teatru, kina.  W szkole prowadzi się następujące zajęcia pozalekcyjne (obecnie głównie w ramach art.42 KN): polonistyczne, matematyczne, językowe ( j. angielski dla kl. I-III i IV - VI), informatyczne, artystyczne (wokalne, muzyczne - flet prosty, plastyczne), turystyczne, sportowe, historyczne, ekologiczne.
         Ważna dla osiągania dobrych wyników w pracy z utalentowanymi uczniami jest dobra współpraca z partnerami szkoły: przedszkolem, innymi szkołami w gminie, Gminną Biblioteką Publiczną w Żegocinie, Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie, Stowarzyszeniami z naszej miejscowości, klubami sportowymi, uczelniami.
         Jesienią roku 2010 drużyna chłopców zdobyła; mistrzostwo Małopolski, a potem wicemistrzostwo Polski w piłce nożnej halowej w Elblągu. Wynik ponownie  powtórzyła jeszcze w 2013r. Jest to efekt wieloletniej pracy nauczyciela wychowania fizycznego - trenera tej drużyny - pana Wiesława Wolaka oraz współpracy z klubami sportowymi "Beskid" z Żegociny oraz klubu sportowego z Bochni, w których też ćwiczą nasi uczniowie.
         Organizowane są również uczniom w ramach zajęć pozalekcyjnych wyjazdy np. do Filharmonii, do Opery Krakowskiej, w której uczniowie mogą posłuchać na żywo śpiewu solistów i gry orkiestry. W szkole został zorganizowany również koncert duetu akordeonowego, podczas którego uczniowie mogli lepiej poznać ten instrument. Rozwijanie zainteresowań muzycznych dzieci w naszej szkole procentuje również zaangażowaniem tych dzieci w inne formy muzykowania. Uczniowie należą również do Zespołu Oaza działającego przy Kościele Parafialnym w Żegocinie, w gimnazjum należą do szkolnego chóru lub poszerzają swoje umiejętności w nowo powstałej szkole muzycznej.

         Uczniowie uczęszczają na zajęcia kółka plastycznego oraz bardzo często uczestniczą w organizowanych przez szkołę, gminę, parafię, powiat, województwo konkursach plastycznych, na których osiągają pewne sukcesy plastyczne.

         W szkole organizowane są również wieczorki poetycko - muzyczne podczas których uczniowie mają okazję na prezentację swoich umiejętności recytatorskich, aktorskich, wokalnych, instrumentalnych i plastycznych poprzez organizowane wystawy okolicznościowe.

         Rodzice cieszą się z sukcesów uczniów i pomagają szkole np., w zapewnieniu dojazdu na zajęcia, biorą udział w zajęciach otwartych, często pytają jak jeszcze mogą pomóc.     

Copyright © 2024 www.pspzegocina.pl Rights Reserved.