Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
-

-

Dyrekcja
mgr Anna Rogala - edukacja wczesnoszkolna

Sekretarz szkoły - Urszula Adamska

Nauczyciele:  

Język polski
mgr Bożena Banaś
mgr Karolina Oliwa-Jurczyk

Matematyka
mgr Marta Piech
mgr Zofia Rogala

Język angielski
mgr Marlena Surma -Bursztyn

mgr Paulina Odroniec

Język niemiecki
mgr Dorota Kłósek

Historia
mgr Bogdan Bielak
mgr Anna Kądziela

WOS
mgr Anna Kądziela

Przyroda
mgr Małgorzata Sumara

Geografia, Fizyka
mgr Renata Król-Nowak

Biologia
 
mgr Teresa Dudek

Chemia
mgr Teresa Dudek

Informatyka, Geografia
mgr Dariusz Badyla

Wychowanie Fizyczne
Wiesław Wolak

Muzyka, Plastyka, Biblioteka
mgr Anna Maurer-Pasionek

Technika
mgr  Marcelina  Rębilas

Religia
ks. Robert Osak
s. mgr Barbara Białas

Język polski i WDŻ
mgr Barbara Balicka - Burkowicz

Edukacja wczesnoszkolna 
mgr Anna Rogala
mgr Barbara Czech
mgr Małgorzata Sumara
mgr Renata Zelek
mgr Kinga Banat
mgr Małgorzata Świątko

Pedagog szkolny
mgr Katarzyna Kogutowicz za mgr Ewelina Mrugała

Nauczyciel współorganizujący kształcenie
mgr Dorota Cempura  

Logopeda
mgr  Marzena  Hojda

Doradztwo zawodowe
mgr Wioletta Filipek

Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Marek Kaszuba

Świetlica
mgr Ewelina Mrugała
mgr Marta  Piech
mgr Wioletta  Filipek

Psycholog
mgr Mieczysław Jaskułowski

Copyright © 2024 www.pspzegocina.pl Rights Reserved.