Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
-

-

HISTORIA  SZKOŁY

Początek Szkoły Podstawowej w Żegocinie nie jest dokładnie znany. W kronice szkoły zanotowano, że 25 maja 1875 r. została zorganizowana szkoła, a w październiku tegoż roku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Szkoły, wówczas mieszczącej się na wikarówce miejscowej parafii. W 1889 r. gmina kupiła dom poczty konnej z ogrodem po Karolinie Rudnickiej od Antoniego Bilskiego i tam odbywały się zajęcia. W 1929 r. postanowiono wybudować siedmioklasową szkołę. 14.10.1929 r. wmurowano akt erekcyjny, w dniu 1.09.1930r. uzyskano akt nadania szkoły siedmioklasowej oraz w tym samym roku poświęcono budynek (22.12.1930 r.). We wrześniu 1931r. oddano cztery sale do użytku szkolnego.  W latach 1973/74 powstała Zbiorcza Szkoła Gminna, do której uczęszczały dzieci z Żegociny, Bełdna, Bytomska, Łąkty Górnej, Łąkty Dolnej i Kamionnej, która przetrwała do końca lat osiemdziesiątych minionego stulecia. Dnia 9.10.1983 r. szkoła otrzymała sztandar.  Po reformie  szkolnictwa  zniesiono  Zbiorcze  Szkoły Gminne i szkoła  znów  stała  się  szkołą podstawową  z  filią  w  Bełdnie.  W  2000 roku  z  powodu niżu  demograficznego  filię  zamknięto i wszystkie dzieci  są  dowożone  do  Żegociny.
    W roku szkolnym 2011/2012  szkoła  otrzymała od  Ministerstwa  Edukacji Narodowej  miano „Szkoły  Odkrywców  Talentów” i rzeczywiście  szczyci  się  wieloma  uczniowskimi  talentami.  Uczniowie  odnoszą  sukcesy w  międzynarodowych, ogólnokrajowych, regionalnych i wojewódzkich konkursach przedmiotowych. Dwukrotnie  uczniowie  zdobyli w ostatnich 2 latach  wicemistrzostwo  Polski w halowej piłce nożnej. W  budynku szkoły uczy  się w bieżącym roku szkolnym 137 uczniów  szkoły  podstawowej.  W placówce pracuje  17  nauczycieli i 10 pracowników  obsługi.  Szkoła posiada stołówkę szkolną oraz świetlicę.  Ważnym wydarzeniem w życiu  szkoły był dzień 30 października 2013r. kiedy to Rada  Gminy  w  Żegocinie podjęła  uchwałę  o  zmianie  patrona  szkoły. Szkoła  posiada Izbę  Pamięci pełną  pamiątek z II wojny  światowej. Po akademii z okazji  Rocznicy  Odzyskania  Niepodległości  przez  Polskę 11 listopada – dołączył do niej  dotychczasowy  sztandar  szkoły  pożegnany  przez uczniów i nauczycieli. Od  21 listopada 2013r. szkoła  nosi imię  Świętej  Kingi. Swoje  święto  obchodzi 16 czerwca – w dzień  kanonizacji świętej przez  papieża  Jana  Pawła II w  Starym  Sączu.

HYMN  SZKOŁY- Jak przed wiekami

/tekst: Siostra M. Teresa Izworska muzyka: Ks. Kazimierz Pasionek/

1.Jak przed wiekami, spójrz Kingo Święta,
na polską ziemię, na klasztor swój.
Niech nas umacnia Twoja zachęta,
przy swoim ludzie na straży stój.

2.Bądź Przewodniczką naszej młodości,
wypraszaj mądrość dojrzałych lat;
byśmy na wierze, prawdzie, miłości,
mogli budować piękniejszy świat.

Opis sztandaru Publicznej  Szkoły  Podstawowej  im. Św. Kingi w  Żegocinie

Sztandar naszej szkoły ma kształt kwadratu o boku 100 cm. Jest wyhaftowany ręcznie. (Kliknij na zdjęcie aby zobaczyć sztandar)

   Awers sztandaru wykonany jest z tkaniny w kolorze czerwonym. Na tym tle centralnie umieszczony jest emblemat orła w koronie- godła naszego państwa. Dziób i szpony orła mają złotą barwę. Rozpostarte skrzydła orła symbolizują dążenia do najwyższego lotu, do pokonywania przeszkód i trudności. Są to cele, do których, pod kierunkiem nauczycieli, zmierzają nasi uczniowie. Biały orzeł przypomina nam wszystkim, skąd pochodzimy i gdzie tkwią nasze korzenie. Pod  orłem widnieją słowa: Wiara, nauka miłość, wyhaftowane srebrną nicią, mają one przypominać  wartości jakimi kierowała się nasza patronka i którym  mamy być wierni.

     Rewers sztandaru jest w kolorze szafirowym. W centralnej jego części znajduje się postać           świętej  Kingi w  czerwonym płaszczu królewskim. W górnej części umieszczona została półkoliście nazwa szkoły:  Publiczna Szkoła Podstawowa, u dołu pod postacią  Świętej  Kingi widnieje napis: imienia  Świętej Kingi w Żegocinie.

 Postawa  patronki ma być dla wszystkich uczniów naszej szkoły wzorem i przykładem do naśladowania w codziennej pracy uczniowskiej.
Sztandar to symbol historii i tradycji szkoły. Jest znakiem łączącym tych, którzy opuszczają jej progi, obecnych i przyszłych jej uczniów.

 

Realizacji przez szkołę projektu „Zmiana Imienia Szkoły”/Bożena  Banaś/

Kilka  lat  temu  społeczność  szkoły  postanowiła przygotować  się  do  zmiany  patrona, ponieważ  dotychczasowy był  za  trudny  do  zrozumienia  dla  dzieci  wieku 6 – 13 lat. Wychowawcy przeprowadzali lekcje wychowawcze na temat: W poszukiwaniu autorytetu: Kto może być patronem szkoły? Zespół koordynujący  prowadził kampanię reklamującą akcje wybierania kandydatów na patrona szkoły. Na godzinach wychowawczych odbywały się dyskusje, prezentacje kandydatów na patrona szkoły. Uczniowie każdej klasy typowali kandydatów. Do  maja  2012 roku  uczniowie  szkoły  poznawali sylwetki  kandydatów,  po czym  przeprowadzono głosowanie.

Informacje  o realizacji przez szkołę projektu „Zmiana Imienia Szkoły” były  umieszczone  na  gazetkach  szkolnych. Na  zebraniu Rady Rodziców odbywały się dyskusje nad wyborem imienia dla szkoły i zebrane zostały najciekawsze propozycje z uzasadnieniem.  Następnie drogą głosowania po 20. maja 2013r. wybrany został jeden kandydat – Święta Kinga.  Uczestniczyli w wyborach  uczniowie, nauczyciele, pracownicy i  rodzice.          
Komisja skrutacyjna przeliczyła  głosy i sporządziła protokół z wyborów, wskazując jednego kandydata, który uzyskał przewagę większością głosów – Świętą Kingę, a  wyniki umieściła  na tablicy ogłoszeń oraz przekazała dyrektorowi  szkoły.
Poznając postać  Świętej  Kingi  uczniowie  poznawali  życiorys patronki, czytali  książki na jej  temat, odwiedzali  miejsca  związane  z  jej  życiem: Wojnicz, Sandomierz, Nowy Korczyn, Bochnię, Wieliczkę i Stary Sącz wraz z Pieninami, oglądali  filmy  o jej życiu.  Uczestniczyli  w  akcjach  pomocy powodzianom, dzieciom z Ukrainy, dzieciom chorym z terenu gminy i nie  tylko poprzez  zbiórki  zakrętek i drobnych kwot  pieniędzy. Przygotowując  się do  tego  święta  wykonali  szereg  prac  plastycznych, różnymi technikami, pisali wiersze, brali udział  w  konkursie  wiedzy  o  Kindze. Im bardziej  poznawali  patronkę, tym mocniej  ją  pokochali. Mówią o Niej – „ Nasza Kinga”.

W  czerwcu 2013r.  na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego podjęto decyzję o zmianie imienia szkoły i nadaniu imienia Świętej  Kingi  dla Publicznej  Szkoły  Podstawowej  w  Żegocinie. Wniosek uzasadniono słowami:
"Święta  Kinga  to  postać charyzmatyczna. Przyjechała do Polski jako  mała  dziewczynka mając zaledwie 9 lat, a jako 12-letnia  dziewczyna  podjęła  się obowiązków  żony i księżnej. Odznaczała  się mocnym  charakterem, stanowczością, konsekwencją i odwagą. Znane  są  jej tytuły: „Obrończyni  Wiary”, „Matka  Narodu  Polskiego”, „Patronka Górników”, „Patronka Rodzin”, „Patronka Samorządowców”. Była człowiekiem o silnej  osobowości, religijności, miłości do Boga, zdolności do poświeceń, mądrości, skromności, pracowitości, obowiązkowości, pogody  ducha. Była  szczodra, bezinteresowna, oddana  potrzebującym, troskliwa o poddanych  i  losy  Ojczyzny. Taka  postawa naszej  patronki  będzie mobilizować  nas  do nauki i działania".

Szkoła realizując projekt  nawiązała  współpracę z  Kopalniami  Soli  w Bochni,  w Wieliczce,  z  klasztorem  Klarysek w Starym  Sączu oraz  z Publiczną  Szkołą Podstawową im. Świętej  Kingi w Łąkcie  Dolnej – Gmina Trzciana.  Pragniemy  obchodzić  święto  szkoły – 16 czerwca – w dzień kanonizacji naszej patronki.

Choć od życia Świętej  Kingi minęło już ponad 720 lat to uważamy, że jej przykład jest nadal  bardzo cenny dla  dzieci i młodzieży XXI wieku. Obecnie  obserwujemy negowanie  autorytetów, relatywizację norm i wartości, nadmierne przywiązanie do rzeczy materialnych. Poprzez Świętą Kingę, chcemy, aby dzieci dostrzegły inny  model życia.

Copyright © 2024 www.pspzegocina.pl Rights Reserved.