Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
-

-

Założenia ogólne programu:

-   program przeznaczony jest dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej,

- stanowi drugie ogniwo w cyklu programów profilaktyki antytytoniowej adresowanych do dzieci i młodzieży, a inicjowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną we współpracy z resortem edukacji i realizowanych w szerokim partnerstwie lokalnym

- podstawowe zajęcia programowe umożliwią przeprowadzenie pięciu zajęć warsztatowych w ciągu roku szkolnego, w tym dwóch dwugodzinnych i trzech jednogodzinnych,

-  program proponuje realizację zajęć metodami aktywizującymi dostosowanymi do wieku dzieci,

- w programie zawarte zostały uporządkowane treści dotyczące zdrowia (dostosowane do poziomu percepcji dzieci)

-  Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

Cele szczegółowe:

-  Uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia

-   Kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie

-   Uświadomienie dzieciom, że palenie jest szkodliwe dla zdrowia

-   Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem

-   Wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.

Program składa się z pięciu zajęć warsztatowych o następujących tytułach:

  1. Co to jest zdrowie?
  2. Od czego zależy nasze zdrowie?
  3. Co i dlaczego szkodzi zdrowiu?
  4. Co robić, gdy moje życie jest zagrożone?
  5. Nie pal przy mnie proszę!

Copyright © 2024 www.pspzegocina.pl Rights Reserved.