Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
-

-

    Klasa 8 a i 8b w ramach realizacji podstawy programowej „Poznaję swój region” udała się na wycieczkę pieszą aby poznać walory przyrodnicze i kulturowe Beskidu Wyspowego i Pogórza Wiśnickiego. Opiekunami byli: pani Karolina Oliwa-Jurczyk, pani Marta Piech i pan Dariusz Badyla.
   Celem wycieczki było poszerzanie wiedzy o regionie, a w szczególności: faunie i florze, formach ochrony przyrody, walorach przyrodniczych i kulturowych, uwarunkowaniach rozwoju turystyki w regionie, świadectwach materialnych działalności człowieka, orientacji na mapie i w terenie, regionach fizyczno-geograficznych, zabytkach na szlaku architektury drewnianej, różnych formach działalności człowieka.
    Zwiedziliśmy kolejno: kościół w Rozdzielu, góry Łopusze i Kobyła, cmentarz wojenny nr. 300 na Kobyle, rynek i kościół św. Leonarda w Lipnicy Murowanej wpisany na listę UNESCO, kościół św. Andrzeja oraz pomnik przyrody Kamienie Brodzińskiego. Podczas wędrówki, poznawaliśmy roślinność charakterystyczną dla Puszczy Karpackiej, zasady poruszania się po szlakach turystycznych. Nie zabrakło śmiechów, rozmów w grupach i indywidualnych, wspólnych zdjęć, słodkości i lodów.
   Podróżowaliśmy w pięknych okolicznościach przyrody Beskidu i Pogórza, w aurze historii, która nieustannie nam towarzyszyła w odwiedzanych miejscach. Myślę że większość uczestników zapamięta tę wycieczkę i będzie wracać do niej we wspomnieniach.

Copyright © 2024 www.pspzegocina.pl Rights Reserved.