Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
-

-

    W październiku uczniowie klas IV-VIII Szkoły Podstawowej im. Św. Kingi w Żegocinie wzięli udział w akcji BohaterOn w Twojej Szkole 2023. Jest to ogólnopolska kampania  o tematyce historycznej, mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz podniesienie poziomu wiedzy i świadomości młodzieży na temat tego wydarzenia. Klasy IV-VI realizowały scenariusz „ Iskra nadziei”.
   Uczniowie wysłuchali słuchowiska, przeprowadzono również pogadankę na temat powstania. Uczniowie klas VII – VIII odbyli wirtualny spacer po Muzeum Powstania

Warszawskiego, obejrzeli spoty promujące pamięć o Powstaniu Warszawskim oraz powstańcach.
  Następnie wzięli udział w zajęciach na podstawie scenariusza przygotowanego przez organizatorów. Wysłuchali nagrania „ Uparte serce tego miasta”, by móc wcielić się w postać reporterów i przygotować wydanie gazety, plakaty. Prace zostały wyeksponowane w sali lekcyjnej. Kolejnym działaniem było dokonanie wpisu na portalu ,,Dumni z Powstańców”. Uczniowie przy użyciu 25 słów – tak jak w czasach powstańczej poczty- wpisali podziękowania. Podsumowaniem pracy była dyskusja dotycząca Powstania Warszawskiego. Chętni uczniowie przygotowali również prezentację multimedialną.

Copyright © 2024 www.pspzegocina.pl Rights Reserved.