Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
-

-

W dniach 17.05.2024 r. oraz 23.05.2024 r. w naszej szkole odbył się konkurs „SAVOIR VIVRE DLA KAŻDEGO” zorganizowany przez wychowawców świetlicy szkolnej. Celem konkursu było uwrażliwienie uczniów na zasady dobrego wychowania, jakie powinny obowiązywać we wzajemnych relacjach społecznych. Promowanie pozytywnych postaw (dobrych manier) oraz kształcenie postawy człowieka szanującego inne osoby i umiejącego zachować się kulturalnie w różnych okolicznościach. Także zachęcanie do respektowania zapisów statutu szkoły.

Do pierwszego etapu przystąpiło 10 uczniów z klas I-III, którzy pisali test wiedzy z zakresu znajomości podstawowych zasad kultury życia codziennego. W drugim etapie konkursu, który odbył się 23.05.2024 r. spotkali się reprezentanci klas, tj. uczniowie, którzy uzyskali największą liczbę punktów z testu wiedzy. Zadaniem dzieci było przedstawienie wylosowanych scenek związanych z sytuacjami życia codziennego oraz prawidłowe nakrycie do stołu. Pod uwagę również był brany ubiór uczniów biorących udział w konkursie.

Komisja przyznała następujące miejsca:
I miejsce – Maksymilian Juszczyk klasa 3a
II miejsce – Malwina Gołąb klasa 2a
III miejsce – Dawid Kędra klasa 3b
IV miejsce – Łucja Jachymczak klasa 1
V miejsce – Bartek Kukla klasa 2b

Wszystkim uczestnikom konkursu. Serdecznie Gratulujemy!!!

Copyright © 2024 www.pspzegocina.pl Rights Reserved.