Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
-

-

    Akademia z okazji zakończenia roku szkolnego w Szkoły Podstawowej  im. Św. Kingi w Żegocinie  miała miejsce w sali gimnastycznej szkoły. Przybyli tu zarówno uczniowie, jak i nauczyciele, rodzice. Uroczystość przebiegała według scenariusza podobnego do lat poprzednich. Złożyły się więc na nią takie elementy jak: przemówienie dyrektora szkoły,  przemówienie Pana Wójta Wojciecha Wrony, pożegnanie absolwentów ze sztandarem i szkołą, pożegnanie absolwentów z klasy ósmej przez uczniów klasy siódmej, wręczenie świadectw z wyróżnieniem i licznych nagród książkowych za pracę społeczną, wzorową frekwencję itd. 
    Pani dyrektor Anna Rogala wręczyła specjalne nagrody dyrektora uczniom Ricie Dziedzic z klasy 5b za średnią na świadectwie 5,58 ( najwyższa średnia w szkole wśród dziewcząt ) i Kamilowi  Bereta z klasy 8 a za średnią na świadectwie 5,11 ( najwyższa średnia w szkole wśród chłopców).  
   Był także krótki program artystyczny,  Pani dyrektor złożyła życzenia wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom – szczęśliwych wakacji, dobrego wypoczynku – życzyła. Podziękowania i życzenia wakacyjne złożyła także przewodnicząca Rady Rodziców - pani Magdalena Adamska – Urban.  Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczęły się w rożnych miejscach sali spotkania uczniów z wychowawcami, podczas których uczniowie podziękowali nauczycielom za pracę nad ich wychowaniem i nauczaniem, do których dołączano często kwiaty i drobne upominki. 
   Szkołę Podstawową im. św. Kingi pożegnało 34 uczniów z klas: Pani mgr Marty Piech i Pani Karoliny Oliwa - Jurczyk. Po  apelu uczniowie i rodzice udali się na Mszę świętą, by podziękować za szczęśliwy rok szkolny. Mszę św. celebrowali ks. Piotr Kłóska i ks. Proboszcz Bogusław  Pasierb, który także wygłosił do zebranych okolicznościowe kazanie. Liturgię słowa przygotowali uczniowie SP w Rozdzielu, a oprawę muzyczną Schola Parafialna pod kierunkiem Pani Małgorzaty Świątko.

Copyright © 2024 www.pspzegocina.pl Rights Reserved.