Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
-

-

    Jakie zagrożenia czyhają na dzieci w internecie ? Czy młodzież poniżej 18 roku życia ponosi odpowiedzialność karną? Jak uniknąć zagrożeń związanych z narkotykami ? To trzy podstawowe problemy poruszone podczas pogadanki, jaką w dniu  4 stycznia 2017 r.  przeprowadził w naszej  szkole   aspirant sztabowy Piotr Jacewicz z Komisariatu  Policji w  Nowym  Wiśniczu.
    Policjant spotkał się najpierw z najmłodszymi uczniami. Pogadanka, wygłoszona przez Pana  Policjanta dotyczyła zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zagrożeń w drodze do i ze szkoły, niebezpieczeństw w sytuacji, gdy dziecko zostaje samo w domu. Dzieci słuchały z dużym zainteresowaniem i zgłosiły olbrzymią ilość pytań, np. o to, czy można jeździć rowerem po chodniku, kiedy mogą zdobyć kartę rowerową itp. Odpowiadały także na pytania postawione przez prelegenta. Na zakończenie spotkania życzyły panu policjantowi zdrowia i podziękowały za ciekawe  spotkanie.
    Uczestnikami drugiego spotkania byli uczniowie najstarszych klas szkoły podstawowej. Tu poruszana problematyka była nieco inna. Dotyczyła takich problemów jak: zagrożenia z internetu, ze strony sekt, alkoholizm, narkomania, wagary, ucieczki z domów oraz odpowiedzialność karna osób nieletnich. Uczniowie obejrzeli ciekawą prezentację. Także podczas tej prelekcji uczniowie z dużym zainteresowaniem słuchali słów policjanta, a zakończenie spotkania przyjęli z rozczarowaniem.  Na zakończenie przedstawiciele  Samorządu  Uczniowskiego  podziękowali Panu Policjantowi za ciekawe spotkanie.

Copyright © 2019 www.pspzegocina.pl Rights Reserved.