Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
-

-

   Piąta już edycja turnieju sportowego klas I - III szkół podstawowych pod hasłem "Witaj wiosno na sportowo", odbyła się w dniu 20 marca 2017 roku w sali gimnastycznej PSP w Żegocinie.   
Turniej rozpoczął się od zbiórki uczestników, ich powitania przez Panią Dyrektor Annę Rogala, która następnie poprosiła o zabranie głosu Panią Lucynę Nowak. Przewodniczącą Rady Gminy Żegocina pogratulowała imprezy i stwierdziła, że w tej rywalizacji wszyscy są zwycięzcami. Zawody prowadził Pan Wiesław Wolak - nauczyciel wychowania fizycznego, a pomagały mu w tym dziewczęta ze starszych klas żegocińskiej podstawówki.

   W piątej edycji tego turnieju obowiązywał taki sam regulamin, jak w latach poprzednich. Konkurencji było dziewięć: "Bieg z pałeczką sztafetową", "Podaj piłkę", "Bieg bliźniaków", "Rzuty do żywego kosza", "Bieg z przeszkodami", "Dodawanie skoków", "Bieg murarzy", "Strzał do bramki" oraz kończące rywalizację "Przeciąganie liny".  
   Do sportowej rywalizacji przystąpiły 12-osobowe zespoły z każdej gminnej szkoły podstawowej. W każdej grupie musiało być po 2 dziewczynki i 2 chłopców z klasy pierwszej, drugiej i trzeciej. Przed przystąpieniem do zawodów sędzia zawodów - Pan Wiesław Wolak dokonał z kapitanami zespołów losowania numerów startowych. Przez cały czas trwania zawodów rywalizacja była bardzo emocjonująca, a doping koleżanek i kolegów ogłuszający.  
   Końcowa klasyfikacja "V Turnieju Wiosennego" przedstawia się następująco: 1 miejsce - PSP w Żegocinie,  2. miejsce - PSP w Rozdzielu,  3. miejsce - PSP w Łąkcie Górnej,  4. miejsce - PSP w Bytomsku.   Podczas końcowej ceremonii wszystkie drużyny otrzymały dyplomy,  puchary, a zawodnicy pamiątkowe  medale oraz słodkie upominki, a ich opiekunowie dyplomy z podziękowaniami. Kończąc turniej,  Pani Dyrektor Anna Rogala, zaprosiła nauczycieli i uczniów na kolejny, szósty już turniej. 

Copyright © 2019 www.pspzegocina.pl Rights Reserved.