Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Ferie zimowe - 12 luty do 25 lutego 2018

-

Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Dyrektora Szkoły w sprawie zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. Zarządzenie zaopiniowane pozytywnie przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski przy SP w Żegocinie.
Treść zarządzenia do pobrania tutaj...

Copyright © 2018 www.pspzegocina.pl Rights Reserved.