Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
-

-

Marcin Janik „Yeti” – podróżnik i miłośnik gór, urodzony w Gorlicach w 1977 r., obecnie zamieszkały w Nowym Sączu, absolwent geografii na UJ,  fascynuje się od dzieciństwa podróżami po świecie. Zafascynowany ogromnymi przestrzeniami i najwyższymi górami świata, skierował  swoje kroki w stronę wnętrza Azji.   
18 grudnia 2017r, odbyła się prelekcja z klasami I – VI szkoły podstawowej prowadzona przez pana Marcina. Podróżnik opowiadał o górach  Kaukazu, które pierwszy raz zobaczył w 2007 roku podczas wyprawy do Gruzji i Armenii. Urzeczony pięknem krajobrazu i gościnnością mieszkańców, postanowił ponownie tam wrócić, co udało się w bieżącym roku.  Opowieści podróżnika, fotografie i rekwizyty zainteresowały uczniów, którzy z zaciekawieniem oglądali prezentacje.

Copyright © 2021 www.pspzegocina.pl Rights Reserved.