Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Wakacje ;)

-

Aktualne wyniki badań wskazują, że nadwagę i otyłość ma co piąty uczeń. Podczas IV Narodowego Kongresu Żywieniowego „Żywność, żywienie w prewencji i leczeniu – postępy 2018” zostały omówione zagadnienia istotne dla wskazanej problematyki. Przedstawiono zarówno badania naukowe, jak też praktyczne sposoby kształtowania zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży oraz skutecznej realizacji profilaktyki nadwagi i otyłości. Jednym z kluczowych elementów prawidłowego podejścia do zmiany nawyków żywieniowych jest zmodyfikowana Piramida Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej – Piramida Zdrowego Żywienia i Stylu Życia Dzieci i Młodzieży (4-18 lat). Zawiera ona nowe zalecenia wzbogacone m.in. o higienę jamy ustnej oraz regularną kontrolę rozwoju fizycznego.

Z uwagi na wprowadzone zmiany w Piramidzie Zdrowego Żywienia i Stylu Życia Dzieci i Młodzieży  Instytut Żywności i Żywienia prowadzi stale aktualizowany portal pod nazwą Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej: www.ncez.pl. Jest tam dostępna zarówno Piramida dla dzieci i młodzieży, jak również artykuły opracowane przez ekspertów:

Mając powyższe na uwadze, niezwykle ważne jest podjęcie działań upowszechniających wśród podległych szkół i placówek, w tym rodziców dzieci i uczniów, aktualnych zasad dotyczących zdrowego żywienia i stylu życia.

Copyright © 2020 www.pspzegocina.pl Rights Reserved.