Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Wakacje ;)

-

Dokładnie 228 lat temu - 3 maja 1791 roku - Sejm Czteroletni uchwalił ustawę rządową, zwaną później Konstytucją 3 Maja.Konstytucję Majową uchwalono w czasach szczególnie trudnych dla Polaków. Schyłek XVIII w. przyniósł 3 rozbiory i utratę niepodległości na 123 lata. Ustawa zasadnicza była zapisana w 11 artykułach. Wprowadzała trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Gwarantowała prawo powszechnej wolności dla szlachty i mieszczaństwa. Regulowała ona zasady funkcjonowania władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Jak czytamy we wstępie dokumentu, Konstytucja 3 Maja powstała "dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic". Choć krótko po uchwaleniu ustawy zasadniczej Rzeczpospolita przestała istnieć na mapie, Konstytucja Majowa była przez lata symbolem wolności, dumy narodowej i patriotyzmu.
   Dokument ten jest przede wszystkim odzwierciedleniem tradycji niepodległościowych państwa polskiego. Mimo rozbiorów Polski, pamięć o drugiej w dziejach świata konstytucji narodowej, pomagała podtrzymywać polskie dążenia do niepodległości. Rocznice jej uchwalenia były zawsze upamiętniane przez znajdującą się pod zaborami polską ludność. Od czasu odzyskania niepodległości w 1918 roku, Święto Konstytucji 3 Maja było obchodzone jako jedno z najważniejszych wydarzeń państwowych. Od 1946 roku celebrowanie tego dnia było zakazane przez władze komunistyczne aż do roku 1990, kiedy to 6 kwietnia, Sejm wrócił do pięknej tradycji upamiętniającej Konstytucję Majową.
   Z tej to okazji w auli szkolnej Zespołu  Szkół  odbyła się uroczysta  wspólna szkoły  Podstawowej im. Świętej  Kingi  w Żegocinie i  Zespołu  Szkół im. Świętej  Jadwigi  Królowej w  Żegocinie akademia przygotowana pod kierunkiem Pani Karoliny  Oliwa – Jurczyk i Pani  Anny  Kądziela. Uczniowie klasy V i VIII w inscenizacji przypomnieli wszystkim fakty historyczne i okoliczności związane z uchwaleniem tej wielkiej konstytucji. Pani dyrektor Anna Rogala przypomniała wagę świąt obchodzonych oraz w imieniu własnym i Pani dyrektor  Katarzyny  Sutor  podziękowała młodzieży i nauczycielom za przygotowanie akademii. Na zakończenie podziękowała wszystkim uczniom za godne uczestniczenie w tej ważnej akademii.

Copyright © 2020 www.pspzegocina.pl Rights Reserved.