Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
-

-

Od 1 września 2019 r. nastąpi zmiana organizacji ruchu przy Szkole  Podstawowej i Zespole  Szkół w Żegocinie. Wjazd będzie możliwy jedynie drogą jednokierunkową od strony sali gimnastycznej, a wyjazd z przodu szkoły (obok parkingów). Nie będzie można wjeżdżać – jak dotychczas – z drogi powiatowej w prawo, bezpośrednio na parking przy Przedszkolu (zostanie tam postawiony zakaz wjazdu). 

 Prosimy o stosowanie się do nowej organizacji ruchu.

Copyright © 2019 www.pspzegocina.pl Rights Reserved.