Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Dzień Babci i Dziadka 21.01 godz.9.30, Wywiadówka 20.01 (aula) godz. 17.00

-

   Po mszy świętej w żegocińskim kościele uczniowie w uroczystym korowodzie dotarli do szkoły i tu, w sali gimnastycznej rozpoczęła się akademia, w której bardzo licznie wzięli udział także rodzice.
   Po stałych elementach uroczystości tj. meldunku przewodniczącego samorządu uczniowskiego, wprowadzeniu sztandaru, odśpiewaniu hymnu państwowego Dyrektor Szkoły - Pani Anna Rogala powitała uczestników akademii, w tym szczególnie serdecznie uczniów klas pierwszych. Poinformowała o zrealizowanych w okresie wakacji remontach (malowanie kuchni i stołówki oraz korytarzy, modernizacja szatni). Pani  Bożena  Banaś odczytała przygotowany prze Panią  Annę  Kądziela  wystąpienie  w 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej, ks. Proboszcz  Bogusław  Pasierb złożył uczniom, rodzicom i nauczycielom życzenie wytrwałości w nowym roku szkolnym.  Młodzież szkolna przedstawiła krótki, okolicznościowy program artystyczny, po czym uczniowie udali się do klas na spotkania ze swoimi wychowawcami.  Od wtorku zacznie się normalna nauka.

Copyright © 2020 www.pspzegocina.pl Rights Reserved.