Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
-

-

W dniu 16 września wspominaliśmy tragiczne wydarzenia z początku II Wojny Światowej, kiedy to 80 lat temu naród polski walczył z przeważającymi liczebnie i militarnie siłami niemieckimi nadciągającymi z zachodu oraz radzieckimi przychodzącymi ze wschodu. Była to walka beznadziejna. Polska osaczona przez dwie armie uległa IV rozbiorowi Polski. Potem Polacy na wszystkich frontach Europy walczyli o wolność dla Ojczyzny. 
  Tragiczne wydarzenia września 1939 roku zostały przypomniane przez szczególnego gościa pracownika Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie pana Łukasza Płatka podczas akademii upamiętniającej 80 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. Pan Łukasz opowiadał o sytuacji polski tuż przed rozpoczęciem i po rozpoczęciu II wojny światowej, o sile i wytrwałości polskiej armii, o naszych sojusznikach i walkach kampanii wrześniowej. Na akademię składały się:  wykład z pokazem multimedialnym prowadzony przez gościa z IPN oraz pieśni patryiotyczne odśpiewane przez chór szkolny pod opieką pani Anny Maurer-Pasionek. Akademia  została przygotowana przez nauczycieli: panie Martę Piech, Dorotę Cempura  oraz pana Dariusza Badylę. 
  Pani Bożena Banaś, przypomniała że tego dnia, obchodzi się Światowy Dzień Sybiraka, wspominając tysiące polaków wywiezionych na Syberię po radzieckiej agresji na Polskę 17 września 1939 roku. 

Copyright © 2020 www.pspzegocina.pl Rights Reserved.