Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
26 czerwca 2020 zakończenie roku szkolnego

-

Prawie 348 tys. uczniów klas 8 szkół podstawowych przystąpiło  16 czerwca do egzaminu z języka polskiego. To pierwszy z zaplanowanych egzaminów ósmoklasisty.
W kolejnych dniach uczniowie będą zdawali matematykę i język obcy nowożytny.
Podczas egzaminów uczniów i nauczycieli obowiązują szczegółowe wytyczne sanitarne opracowane przez MEN, CKE i GIS. Wyniki zostaną ogłoszone 31 lipca.
W naszej szkole do egzaminu przystąpiło 19 uczniów. Trzymamy za nich kciuki!

Copyright © 2020 www.pspzegocina.pl Rights Reserved.