Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Wakacje! Wakacje!

-

26 czerwca 2020 r. zakończył się w naszej  szkole rok szkolny 2019/2020 chyba najtrudniejszy od wielu,  wielu lat. Ze względu na pandemię wirusa SARS-CoV-2 rok ten zdecydowanie różnił się do poprzednich. Aby ograniczyć niebezpieczeństwo związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, Ministerstwo Edukacji Narodowej w połowie marca zdecydowało o zawieszeniu tradycyjnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a następnie wprowadziło obowiązek kształcenia na odległość.
A było to tak:

  • od 12 marca – czasowe zawieszenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej jednostek systemu oświaty;
  • od 16 marca – działania przygotowawcze do obowiązkowej pracy jednostek systemu oświaty w trybie zdalnym;
  • od 25 marca – jednostki systemu oświaty realizują zadania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (lub w inny sposób);
  • od 4 maja – powrót poradni psychologiczno-pedagogicznych do pracy w systemie stacjonarnym;
  • od 6 maja – przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego mogą zdecydować o kontynuacji działalności;
  • od 18 maja –  zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze i rewalidacyjne; otwarcie schronisk młodzieżowych i innych placówek organizujących zajęcia pozaszkolne;
  • od 25 maja – zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych; konsultacje z nauczycielami w szkołach dla uczniów VIII klas i maturzystów;
  • od 1 czerwca – konsultacje z nauczycielami w szkołach dla wszystkich uczniów;
  • 16-18 czerwca  - egzamin ósmoklasisty;

Nie  było łatwo dyrektorowi, nauczycielom, uczniom, ani rodzicom. I wreszcie nadszedł ten dzień, kiedy uczniowie spotkali się z wychowawcami, aby odebrać świadectwo z promocją do następnej klasy, a uczniowie klasy VIII świadectwo ukończenia szkoły. Naszą szkołę opuściło 19 uczniów – absolwentów klasy VIII.

Nauczyciele z zachowaniem procedur wręczyli również nagrody książkowe i rzeczowe uczniom za wzorowe zachowanie, bardzo dobre wyniki w nauce i pracę na rzecz szkoły i środowiska. Wszyscy w tym roku otrzymali promocje do klasy następnej. Największą średnią ocen na świadectwie w bieżącym roku szkolnym uzyskała Emilia Lipnicka z klasy VI i Przemysław  Gołąb z klasy IV. Gratulujemy!!!
Wszystkim Nauczycielom, Uczniom, Rodzicom życzymy  udanych, słonecznych i zdrowych wakacji. Do zobaczenia w szkole 1 września!

 

Copyright © 2021 www.pspzegocina.pl Rights Reserved.